Nauka

Fatima el Fihri – osnivač najstarijeg univerziteta na svetu

Fatima el Fihri – osnivač najstarijeg univerziteta na svetu

Žena sa jasnom vizijom koja je prva osmislila model visokog obrazovanja i osnovala prvi univerzitet na svetu, Univerzitet Al-Qarawiyyīn, 859. godine u Fesu, zvala se Fatima el Fihri. Slika 1. Fatima el Fihri Rođena je oko 800. godine u Keruanu, na teritoriji današnjeg Tunisa. Bila […]

Uticaji arapske kulture na Evropu

Uticaji arapske kulture na Evropu

„Sve do razvoja savremene nauke, nijedna druga civiliizacija nije imala toliki broj naučnika, nije proizvela toliko mnogo naučnih dela niti je na toliko raznovrsne načine i tako istrajno pomagala naučne aktivnosti.” Zbog specifičnog geografskog položaja Arapi su imali priliku da budu povezani sa tri velike […]

Samira Musa – Madam Kiri Istoka

Samira Musa – Madam Kiri Istoka

Položaj žene u arapsko-islamskom svetu, oduvek je na Zapadu izazivao dosta polemike i pitanja. Da li je žena na Istoku u potpunosti podređena muškarcu? Da li joj je mesto samo u kući i kuhinji? U kojoj meri arapska žena doprinosi sopstvenom društvu i ostvaruje svoje […]

Lekcije iz zlatnog doba islamske civilizacije

Lekcije iz zlatnog doba islamske civilizacije

Posle pada Rimskog carstva, Evropa je ušla u mračno doba koje je trajalo sve do renesanse. Srednji vek se takođe naziva vremenom neznanja i sujeverja. Istovremeno, arapska civilizacija ulazi u svoje zlatno doba. Od VIII do XIII veka kultura, nauka i filozofija islamske civilizacije se […]