Arapska istorija

Islamska filozofija jezika: rivalitet basranske i kufanske škole

Islamska filozofija jezika: rivalitet basranske i kufanske škole

Istorijski razvoj islamske filozofije jezika moguće je pratiti tek počev od devetog veka. Najugledniji filozofi tog doba pripadali su tzv. bagdadskoj peripatetičkoj školi. Vodeći bagdadski peripatetici poput El Farabija i Jahje ibn Adija ostavili su za sobom značajna dela iz oblasti logike, metafizike i političke […]

Počeci islamske filozofije i bagdadska peripatetička škola

Počeci islamske filozofije i bagdadska peripatetička škola

Leta 837. godine nove ere, halifa El Mutasim predvodio je napad na Amorijum. Prelazeći pogledom po hrpama ratnog plena, u jednoj od poharanih biblioteka naišao je na Aristotelova sabrana dela. Prema legendi, bio je to početak halifovog interesovanja za peripatetičku filozofiju, te tako i početak […]

Odnos prema grčkoj baštini (II deo)

Odnos prema grčkoj baštini (II deo)

Brojni istoričari nauke, posebno oni iz Evrope i Amerike koji se fokusiraju na istoriju nauke na svojim kontinentima, tvrde da je najvažnija uloga muslimanskih naučnika i mislilaca u procesu naučnog razvoja zapravo prenošenje starogrčke naučne baštine renesansnom Zapadu. Naravno, ovakva tvrdnja nije bez osnova. Mnoga […]

Početak prevodilačkog pokreta kod Arapa (I deo)

Početak prevodilačkog pokreta kod Arapa (I deo)

Ponekad se čini da je istorija, a pogotovo istorija nauke, linearna. Postojao je period nerazvijenosti, nakon čega je usledio postepen napredak. Čini se da pravolinijski raste nivo našeg naučnog i filozofskog znanja, što nije uvek slučaj. Nakon cvetanja nauke i filozofije u antičkom periodu, dolazi […]

Fatima el Fihri – osnivač najstarijeg univerziteta na svetu

Fatima el Fihri – osnivač najstarijeg univerziteta na svetu

Žena sa jasnom vizijom koja je prva osmislila model visokog obrazovanja i osnovala prvi univerzitet na svetu, Univerzitet Al-Qarawiyyīn, 859. godine u Fesu, zvala se Fatima el Fihri. Slika 1. Fatima el Fihri Rođena je oko 800. godine u Keruanu, na teritoriji današnjeg Tunisa. Bila […]

Uticaji arapske kulture na Evropu

Uticaji arapske kulture na Evropu

„Sve do razvoja savremene nauke, nijedna druga civiliizacija nije imala toliki broj naučnika, nije proizvela toliko mnogo naučnih dela niti je na toliko raznovrsne načine i tako istrajno pomagala naučne aktivnosti.” Zbog specifičnog geografskog položaja Arapi su imali priliku da budu povezani sa tri velike […]

Asasini

Asasini

„Ništa nije stvarno. Sve je dozvoljeno“, krunska je izreka militantne sekte nizarskih ismailita, čija definicija je predstavljala filozofiju života i načina na koji su izvršavali atentat na svoje žrtve. Tvrđava Alamut, persijska minijatura Opšte je poznato da kod muslimana postoje dve grupacije koje se pripisuju […]

Samira Musa – Madam Kiri Istoka

Samira Musa – Madam Kiri Istoka

Položaj žene u arapsko-islamskom svetu, oduvek je na Zapadu izazivao dosta polemike i pitanja. Da li je žena na Istoku u potpunosti podređena muškarcu? Da li joj je mesto samo u kući i kuhinji? U kojoj meri arapska žena doprinosi sopstvenom društvu i ostvaruje svoje […]

BAJBARS

BAJBARS

Od 11. do 13. veka, Bliski istok je bio pozornica raznih previranja i sukoba koji su počeli dolaskom krstaša i njihovim osvajanjem Jerusalima, 1099. godine. U 12. veku, Saladin (Salāḥ ad-Dīn) je povratio Jerusalim od krstaša i obezbedio sebi večnu slavu i herojsku titulu. Zatim […]

R.E. HAUARD „SEJAČI GROMA“ – DEO III

R.E. HAUARD „SEJAČI GROMA“ – DEO III

Ovo je treći, poslednji deo priče „Sejači groma“. Ukoliko ste propustili prvi deo, možete ga pročitati ovde, a drugi ovde. Uživajte!     ŠESTO POGLAVLJE Kal je zatekao Valtera od Brijena u Ramli duboko zamišljenog u Beloj džamiji nad grobnicom Svetog Đorđa. Polusvestan od umora, […]

R.E. HAUARD „SEJAČI GROMA“ – DEO II

R.E. HAUARD „SEJAČI GROMA“ – DEO II

Ovo je drugi deo priče „Sejači groma“, koju objavljujemo iz tri dela. Ukoliko ste propustili prvi deo, možete ga pročitati ovde.   ČETVRTO POGLAVLJE Bradati stražar na osmatračnici iznad kapija El Omada, zaklonio je šakom svoje sokolje oči od sunca. Na istoku je rastao oblak […]

R.E. Hauard „SEJAČI GROMA“ – deo I

R.E. Hauard „SEJAČI GROMA“ – deo I

Robert Ervin Hauard (Robert Ervin Howard, 1906–1936) je bio američki pisac fantastike, kratkih horor, vestern i detektivskih priča. Njegova najpoznatija tvorevina je, svakako, lik Konana Somerijanca ili Konana Varvarina, ali je pored toga za sobom ostavio preko tri stotine priča i više stotina pesama različite […]

Lekcije iz zlatnog doba islamske civilizacije

Lekcije iz zlatnog doba islamske civilizacije

Posle pada Rimskog carstva, Evropa je ušla u mračno doba koje je trajalo sve do renesanse. Srednji vek se takođe naziva vremenom neznanja i sujeverja. Istovremeno, arapska civilizacija ulazi u svoje zlatno doba. Od VIII do XIII veka kultura, nauka i filozofija islamske civilizacije se […]