O nama

Dobro došli na zvanični veb-sajt Arapskog kulturnog centra u Beogradu!

Arapski kulturni centar je neprofitna, nevladina organizacija u Beogradu, koju su početkom 2017. godine osnovali diplomirani filolozi arapskog jezika i književnosti. Osnovan je sa ciljem da podstakne kulturnu saradnju i razmenu između Republike Srbije i arapskih zemalja, kroz promociju arapske kulture, običaja i tradicije, jezika i književnosti, kao i dešavanja u savremenoj umetnosti i kulturi arapskog sveta. Pored toga, aktivnosti Centra su usmerene ka stvaranju što boljih veza između srpskih studenata i studenata koji dolaze iz arapskih zemalja i stvaranje prilika za njihovo angažovanje i sticanje iskustva i prakse u Centru.

Arapski svet danas čine više od 22 zemlje severne Afrike i Bliskog istoka u kojima je arapski zvaničan jezik. Arapski jezik pripada grupi semitskih jezika i četvrti je u svetu po raširenosti kao maternji jezik. Službeni je jezik i u organizacijama poput Ujedinjenih nacija, Arapske lige, Organizacije islamske konferencije i Afričke unije. Arapska civilizacija je tokom srednjeg veka doprinela razvoju mnogih nauka, prenoseći svoja znanja i otkrića u Evropu, a odatle i u druge delove sveta. Uticaje ovoga vidimo i danas, ne samo zato što nalazimo mnoge arabizme u evropskim jezicima, već i zato što se neke prakse koje su nam Arapi preneli i dalje koriste, pogotovo u oblastima medicine, filozofije, astronomije, astrologije, matematike, algebre i drugim naukama.

Danas su delovi arapskog sveta zahvaćeni nemirima, što negativno utiče i na sliku arapske kulture širom sveta. Iz tih razloga cilj nam je da domaćoj publici približimo sve ono što je lepo u arapskoj kulturi i time doprinesemo poboljšanju ove slike. U nameri da ostvarimo svoje ciljeve organizujemo kurseve arapskog jezika, koncerte, filmske projekcije, pozorišne predstave, izložbe, radionice, predavanja, seminare i druge kulturno-umetničke događaje.

Partneri / Saradnici

hikma
bozidarac logo

kulturni kisobran
USTANOVA KULTURE STARI GRAD logo
Ikum logo